Interaction

For english version please scroll down

KÖLCSÖNHATÁS Maarit Murka (EST), Kaido Ole (EST), Ritums Ivanovs (LV), Guntars Sietins (LV), Mindaugas Lukosaitis (LT), Andrius Zakarauskas (LT), Zsuzsi Csiszér (HU) Attila Szűcs (HU)

Helyszín: AQB, Budafok, Nagytétényi út 48-50 Megnyitó: 2013.11.26. 19.00 óra Nyitva: 2013.11.27-2014.02.28

Kurátor: Gecov Anett 

A cARTc space and projects of contemporary art nemzetközi csoportos kiállítással jelentkezik a budafoki AQB-ben található bázisán. A cARTc céljai közé tartozik egy olyan platform megteremtése, mely lehetőséget ad a nemzetközi párbeszédre, jelen esetben négy ország művészeinek bevonásával. Két-két alkotót hívtunk meg Észtországból, Litvániából, Lettországból és Magyarországról, akik installációkkal, festményekkel, rajzokkal és grafikákkal mutatkoznak be. Létezhet-e bármi is izolálva? Lehetséges lenne a művészet, az emberi lét, egyáltalán az élet egymás nélkül? A valóság folyamatos változás, formálódás, melyeket kölcsönhatások generálnak. A főként tudományos szférában használt terminus nem csak a fizikai világ relációit, de a társadalmi és a kulturális kapcsolatok alakulását is magyarázza. Az ember teremtette művek a képzelet materializálódott formái. Ugyanígy a művészeti világ teremtette másodlagos valóság is visszahat az alap valóságra. A tárlat azt az evidenciát vizsgálja, hogy miként lépnek kölcsönhatásba az egymással érintkező objektumok és szubjektumok. Tehát a befogadóra hatást gyakorol a mű, ugyanakkor a mű élete a befogadó recepciójától függ. A kölcsönhatás az a folyamatosan jelenlevő mozgás, amely a felek között létrejövő és kibontakozó információ cseréből születik és valamilyen minőségi változást eredményez. Ezt a jelenséget internacionális kontextusban, különböző nemzetiségű művészek munkáin keresztül mutatjuk be. Utalva a művészeti világ földrajzi határokat mellőzni cARTc space and projects of contemporary art info@cartc.hu tudó párhuzamaira és sokféleségére, a földrajzi terek sajátosságot adnak a művészet számára, egyéni ízt. Ugyanakkor a globalizáció hatására az átjárhatóság könnyebbé vált, átmenetek, párhuzamok alakulnak ki, folyamatosan mozgásban tartva a művészeti világot. Állandó az alakulás és az egyre megújulni képes művészetet folyamatos kölcsönhatások formálják. A bemutatott művek a valóság különböző szegmenseit kutatva adnak képet erről. Mindemellett ugyanúgy kommunikálnak és formálják egymást, mint az emberek, a környezet, a civilizáció. A művészet pedig, mint vizuális kommunikáció, gondolatokat, képzeletet, élményeket közvetít, mely maga is hatást gyakorol és élménnyé válik.

Maarit Murka (EST) újabb munkáiban a tükröt, a hozzá fűződő gondolatainkat, félelmeinket, érzéseinket, szokásainkat, hiedelmeinket vizsgálja. Az installációvá összeálló műtárgyak, a festett és a tükröződő világ jeleként, mind a valóságra reflektálnak. A tükörben megjelenő, különleges alakú tárgyak pedig meghatározhatatlanságukkal kérdéseket, reflexiót váltanak ki a nézőből.

Kaido Ole (EST) szerint a művészet egy a sokféle emberi tevékenység közül. Gyakorlása közben lehetőséget kap, hogy folyamatosan átgondolja saját pozícióját, információkat gyűjtsön és ezeket lereagálja. Emellett szembenézni a kortárs művészet megosztott fogadtatásával.

Ritums Ivanovs (LV) jelen képein a koponya sokat használt motívumát dolgozza fel, mely számára az illúzió szimbóluma, ami egyszerre jelöli a halált és az életet. Az egyértelmű narratívák mind személyes jelentéssel rendelkeznek, konklúziók arról, a művész mit gondol az életről.

Guntars Sietins (LV) mezzontintáin a fémes, hideg terek új dimenzióként jelennek meg, a realitás és az illúzió találkozásánál. A képi világ közepén levitáló geomterikus objektumok visszatükrözik a valóság egy részletét, egyensúlyt teremtve a síkok között.

Mindaugas Lukosaitis (LT) sorozataiban gyakran konfliktusokat ábrázol, például háborús jeleneteket. Politikai töltetű témáinak ábrázolására a legmegfelelőbb technika a rajz, mely a legautentikusabban képes visszaadni a rossz minőségű, fekete-fehér tudósításokat.

Andrius Zakaruskas (LT) munkái a festés processzusára, és a festő önreflexiójára épülnek. A kéz- és ecsetnyomok gesztusai által az alkotási folyamat maga válik művészetté, olyan absztrakt megoldásokká, melyben az utolsó figurális fragmentumok feloldódni látszanak.

Csiszér Zsuzsi (HU) olaj vászon képei kollázsszerű, számos tépett részletekből felépülő, élményhalmazok, valóságértelmezések. Egy-egy pillanatban összesűrűsödő reflexiók, melyek a figyelem megragadásával érdemelték ki emlékképi mivoltukat.

Szűcs Attila (HU) kiállított festményein a kéz kerül fókuszpontba, így különböző szituációkban, más és más kontextusban találkozunk a témával. A gesztus, a pozíció, a szimbólum és a számos képzettársítás, melyet hozzá fűzünk gazdag asszociációs keretet biztosít az értelmezéshez.

INTERACTION Maarit Murka (Est), Kaido Ole (EST), Ritums Ivanovs (LV), Guntars Sietins (LV), Mindaugas Lukosaitis (LT), Andrius Zakarauskas (LT), Zsuzsi Csiszér (HU) Attila Szűcs (HU)

Space: AQB, Budafok, Nagytétényi út 48-50 Opening: 2013.11.26. 19.00 pm. Open: 2013.11.27-2014.02.28

Curator: Anett Gecov

cARTc Space and Projects of Contemporary Art is presenting an international group exhibition in Budafok, at the AQB basis. The main goal of the organization is to develop a platform where an international communication and cooperation could be generated within the world of the contemporary art. We have invited two-two artists from Estonia, Lithuania, Latvia, and Hungary, whom will introduce themselves with installations, paintings, drawings and graphics as well. Is anything could be isolated? Could be possible to realize art, or human being, even life alone, without others? Reality is a constant changing, which is generated by interactions. This term is often used in the field of science to describe the relations of the physical world, but it is also relates to the societies and the cultural connections. The human-created artworks are the materializations of the imagination. The secondary reality which is created by the art world is reacts with the main one. The exhibition investigates the evidence of the interaction between subjects and objects. We show this phenomenon in an international context, through artist’s works from different countries. It is referring for the new boardless world of art and for the parallel ways of thought and emotions which was able to develop a communication between people as a side of the globalization. The exhibited artworks are investigating different segments of reality, and they also have effects and react to each other, because they are being in a same place where the interaction should exists between observer and the objects. cARTc space and projects of contemporary art info@cartc.hu

Maarit Murka’s (Est) in her newest works she is investigating the mirror, and the way how our thoughts, feelings, fears, believes connected with it. The artworks together show us an installation, which are reflecting through paintings and the mirror to the reality. The objects, with their hardly identifiable forms, appearing in the mirror are evoking questions, reflections from the audience. According to Kaido Ole (Est) art is one of the many human activities. During the practice, he continuously reflects on his own position, and collect responds to the information. Besides he is interested by the divided reception of the contemporary art.

Ritums Ivanovs’s (Lv) presents his paintings works with the motive of the skull, what according to him is a symbol of illusion, which is together indicate dead and life. The clear narratives have personal meanings, conclusions about the artist view of the life. In Guntars Sietins’s (Lv) mezzotints the metallic, cold spaces are becoming new dimensions in the meeting point of the reality and illusion. Geometrical objects are often levitating in the center of the composition, and it is shows a part of the reality. That is the way he creates the harmony between the plains.

Mindaugas Lukosaitis (Lt) in his series describes different kind of conflicts, for example war scenes, and political events. For these works the drawing are the most adequate technique. This could give us a really authentic, black and white report.

Andrius Zakaruskas’s (Lt) works reflect to the process of the painting, and the artists self-reflection. The brush and the hand track, the gestures that the art process itself becoming art. He reached abstract solutions, within the last figure-fragments are dissolving.

Zsuzsi Csiszér’s (Hu) oil on canvas paintings are collage-like pictures, built up from many ripped details, reality interpretations, and experiences. Reflections condense in one moment, which became memories, thanks to the attention toward them.

In Attila Szűcs’s (Hu) paintings the hand gets into focus, and researching the topic in different situations, in different contexts. The gesture, the positions, the symbol itself gives us a wide range of associational possibilities to interpretation.

Interaction, cARTc, Press