artefiera2015

Bologna, Artefiera 2015, Erika Deák Gallery

With: Márton Nemes, Kitti Gosztola, Alexander Tinei, Imre Bak, Johan Tahon

Please, click the image below to start the virtual tour.