A Man is a Man to another Man

A Man is a Man to another Man / člověk člověku člověkem

martin gerboc – martin eder – justin mortimer – attila szűcs

Alšova jihočeská galerie

27. 4. – 8. 7. 2018 / otevírací doba dle wortnerova domu
vernisáž: 26.4. / 17:30

wortnerův dům, u černé věže 22., české budějovice

Výstava probíhá !mimořádně! ve Wortnerově domě

Globalization, anthropocene, post-time. The terms that are related to today's human beings, as an indication of a state that is characteristic of the relativisation of social taboos, and even the suppression of universal values. Art, however, is timeless, like the language of art, which articulates four basic themes - love, death, struggle and labor. The figurative work of the authors of four nationalities shows that the world, at least in some sectors, is losing the boundaries, which exceeds Martin Gerboc, Martin Eder, Justin Mortimer and Attila Szűcs. Their pictures speak with the voice of their generation - with terrible sincerity, where we do not want to see.

Globalizace, antropocén, doba postfaktická. Termíny, které jsou vztahovány k dnešnímu člověku, jako označení stavu příznačného pro relativizaci společenských tabu, a dokonce zastírání univerzálních hodnot. Umění je nicméně nadčasové, podobně jako jazyk umění, který artikuluje čtyři základní témata – lásky, smrti, boje a práce. Figurální tvorba autorů čtyř národností ukazuje, že svět alespoň v některých odvětvích ztrácí hranice, které překračuje právě Martin Gerboc, Martin Eder, Justin Mortimer a Attila Szücs. Jejich obrazy promlouvají hlasem své generace – s děsivou upřímností až tam, kam dohlédnout nechceme.

 

Adam Hnojil a David Kubec, autoři a kurátoři výstavy

YOUTUBE

VERNISSAGE

INSTALLATION PICS

INVITATION CARD

ARTPORTAL

Exhibition view with painting of Attila Szűcs.

The catalogue's cover:

 

 

27. 4. – 8. 7. 2018 / otevírací doba dle wortnerova domu
vernisáž: 26.4. / 17:30

wortnerův dům, u černé věže 22., české budějoviceVíce zde: https://www.ajg.cz/vystavy2/martin-gerboc-martin-eder-justin-mortimer-attila-szucs/