INSIDE THE BLACK BOX

ERIKA DEAK GALLERY

On View: 2018. 09. 07 – 11.10.

Opening: 2018. 09. 07, Friday, 18 h

Opening speech by: Stanley Kubrick

installation photo

The Erika Deák Gallery is delighted to present a solo exhibition by Attila Szűcs, who shows his most recent works in Budapest for the first time since his highly acclaimed 2016 retrospective in the Ludwig Museum.

The central element of his exhibition is a massive Black Box. The art historical subtexts of a black square are associated with sharp and subversive meanings, which are broadened here by the unusual spatial expansion of Szűcs's installation. This motif, however, is not at all unique in the practice of the artist: the ominous black square emerges on some of his most emblematic paintings, like The Death and the Maiden or the Preparing for Darkness, to mention a few. The square or its mutations, as abstract elements, also often appear, as windows, doors, picture within pictures or even as carefully structured stack of books.

“The centerpiece of the exhibition, the Black Box, points the visitors to Stanley Kubrick's legendary monolith and to the imitated interview I made with the director after his deaths. The box symbolizes all conceiving possibilities of the fake news, that is, of the inexhaustible sources of intuitive cognition”, says Szűcs about his new work.

The fragmented interview outlines a dyistopian future and remarks some surprising analogies with today’s reality. There are timeless truths and parallels, just as the black box in the white gallery space is reminiscent of the peculiar monolith of Space Odyssey’s raw, pre-historical land. The box itself is a wunderkammer, in which Szűcs hid his most recent drawings. With this gesture, he creates an unusual exhibition situation and turns the gallery space inside out. Szűcs’s Black Box can be looked at and interpreted in many ways, as a metaphor of time and its relativity, or as of the vanishing difference of real and fake, but its symbolism certainly offers keys to its individual understanding.

Attila Szűcs was born in 1967 in Miskolc. His works can be found in the most important international and Hungarian public and private collections, he exhibited extensively through Europe and the USA. Presently he participates in a group exhibition in the St Petersburg based Marina Gisich Gallery.

This exhibition is part of the Gallery Weekend Budapest, and can be visited during Saturday and Sunday.

Megtekinthető: 2018. 09. 07 – 10.20.

Megnyitó: 2018. 09. 07, Péntek, 18 h

Megnyitja: Stanley Kubrick

Szűcs Attila 2016-os, nagy sikerű Ludwig Múzeum-beli retrospektív kiállítása után itthon most jelentkezik először új művekkel.

Kiállításának központi eleme egy hatalmas fekete doboz képében testet öltő installáció, amely a művészet szinte minden ágán végigvonuló misztikus motívum vizualitás-történetéhez szolgál adalékul. A fekete négyzet művészettörténeti konnotációja éles és felforgató jelentést társít a motívumhoz, amelyre még inkább ráerősít a térbeli, installatív terjeszkedés. A motívum nem egyedi a művész munkásságában sem. Több emblematikus festményén is megjelenik a baljós fekete négyzet (The Death and the Maiden, Preparing for Darkness, hogy csak néhány példát említsünk), de alapvetően a négyzet, vagy ezek mutációi, mint absztrakt formák, kedvelt képalkotó elemei Szűcs Attilának, amelyek egész életművén végigvonulnak (ablak és ajtó motívum, kép a képben motívum, emelvény, mozivászon, de olyan négyzetes és középre szerkesztett tárgyak formájában is felfedezhetjük, mint egy utánfutó, egy villamoskocsi, egy ágy vagy egy csocso-asztal).

“A kiállítás központi eleme, a fekete doboz, Stanley Kubrick monolitjához, valamint a rendező halála után a velem készült álriporthoz, a fake news megtermékenyítő lehetőségeihez, az intuitív megismerés kimeríthetetlen forrásához vezeti a látogatót.”- mondja új művéről Szűcs.

Az interjútöredék egy fiktív jövőképet fogalmaz meg, meglátásai napjaink valóságával meglepő analógiákat mutatnak. A fekete doboz a fehér galéria terében hasonló látványt nyújt, mint Kubrick tökéletesre formált, megközelíthetetlen monolitja a prehisztorikus táj nyers kietlenségében. A doboz maga egy wunderkammer, amelynek kis világító réseibe Szűcs legújabb rajzai kerülnek bemutatásra. Ezzel a gesztussal mintegy kifordul a galéria tere és a hagyományos kiállítási szituáció új köntösben mutatkozik meg. A tárgy szimbolikája maga a válasz, amelynek értelmezése egyénileg dől el, de társadalmilag rögzült szabályaink, nyelvi sajátosságaink, gondolkodási modelljeink előfeltételezik az igazságot.

Szűcs Attila 1967-ben született Miskolcon. Művei a legfontosabb nemzetközi és hazai, köz- és magángyűjteményekben is megtalálhatóak, kiállításai a világ számos múzeumában és galériáiban voltak láthatóak. Kiállításunkkal egyidőben a szentpétervári Marina Gisich Galériában is láthatóak legújabb festményei.

A kiállítás a Gallery Weekend Budapest része, amely az esemény ideje alatt, szombaton és vasárnap is egész nap látogatható.

Installation photos by Péter Rákossy

VIRTUAL TOUR by Walter's Cube

Inside the Black Box guided tour

Teaser of virtual tour on Youtube

THE 3D PLAN mp4

REPORT WITH STANLEY KUBRICK mp3

REPORT ENGLISH pdf

RIPORT MAGYAR pdf

Sajtóvisszhang/Press coverage:

PRAE.HU: Horváth Márk / Lovász Ádám

BARKAONLINE: Abafáy-Deák Csillag & Kölüs Lajos

BALKON: Széplaky Gerda

PDF

NÉPSZAVA, Csepregi Evelyn, 2018. október 5., péntek