Public Private Affairs

The Art of the ’90s in Hungarian Private Collections

The ArtMill’s spring exhibition presents a selection of works from thirty Hungarian private collections, which were created during the colourful, bold, and “topsy-turvy” decade that followed the regime change. The displayed works, numbering over two hundred, are indicative of the contending collection practices of the time and show how art was defined not only by styles and schools, but by individual approaches. Key elements of the latter factor include personal approach, involvement, and the process by which the viewer “takes in” the art. Here, life and art deliberately connect; a significant portion of the artwork is defined by discourse on the diverse roles of art.
 
The young artists of the era – members of today’s middle generation – saw as their main task the evaluation of the validity of surviving genres and the initiation of communication at the social level. In contemporary art, the ‘90s brought with it a blurring of boundaries and a new permeability between genres: the classic genres, too, were pervaded with medium consciousness. Installations, various objects, elements of pop culture, different methods of reproduction (Xerox, digital print) and digital imaging techniques were given a key role. Additionally, identity awareness, constant (self-)reflection and the message-conveying function of the artist’s chosen medium were brought to the fore.

The exhibition consists of three thematic parts. The first unit contains medium-conscious art as determined by the self-reflective use of a given medium, thereby expanding the previous definitions of individual media and blurring the lines between genre-based categories. Works in the second section represent the new themes and roles of art and artists – from gender discourse to the dialogue between high culture and pop culture, and the dichotomy of the community and the individual. The third unit offers insight into the relationship between the postmodern and the lingering neo-avantgarde, with special regard to the fact that collectors’ preferences were so significantly influenced by the art of the ‘60s and ‘70s at this time that it strongly determined the direction of contemporary art collection.

The exhibition offers the most comprehensive overview to date of Hungarian visual art in the ‘90s as represented in private collections. 
 
Exhibiting artists
 
Zoltán Ádám, Tamás Asszonyi, Gábor Bachmann, Tibor Bada Dada, Imre Bak, Gábor Bakos, Éva Bányász, Márton Barabás, András Baranyay, Ákos Birkás, Zoltán Bohus, Csaba Borgó, András Böröcz, András Braun, Imre Bukta, József Bullás, Margit Czakó, Marianne Csáky, Lajos Csontó, Simon Csorba, Attila Csörgő, Pál Deim, István efZámbó, Róza El-Hassan, El Kazovszkij, Ágnes Előd, Ágnes Eperjesi, Gábor Erdélyi, János Fajó, Gábor Farkas, László Fehér, Ernő Fejér, Balázs Fekete, László feLugossy, Róbert Ferenczi, Péter Földi, Aatóth Franyó, Tamás Fuchs, József Gaál, Tamás Galambos, Pál Gerber, Gábor Gerhes, Teodor Graur, László Gyémánt, Tibor Gyenis, László Haffner, Kinga Hajdú, Halász Károly, Péter Tamás Halász, István Harasztÿ, Tamás Hencze, Katalin Hetey, Tibor iski Kocsis, Antal Jokesz, Attila Joláthy, György Jovián, Katalin Káldi, Zsigmond Károlyi, Károly Kelemen, Gábor Kerekes, Balázs Kicsiny, Károly Kismányoki, Imre Kocsis, Tamás Komoróczky, András Koncz, Tamás Konok, János Korodi, Endre Koronczi, János Kósa, Tamás Kótai, Gergő Kovách, Tamás Körösényi, Éva Köves, Milorad Krstić, Adrián Kupcsik, Ferenc Lantos, Little Warsaw (András Gálik, Bálint Havas), Ilona Lovas, Bence Marafkó, Dóra Maurer, Lóránt Méhes, Suzanne Mészöly, László Mulasics, István Nádler, Csaba Nagy, Gábor György Nagy, Kriszta xT Nagy, Csaba Nemes, Hajnal Németh, László Ottó, László Ősi, Zoltán Ötvös, Rudolf Pacsika, Sándor Pinczehelyi, Marilena Preda-Sânc, Péter Pruttkay, Sándor Rácmolnár, András Ravasz, László László Révész, Péter Rónai, Gábor Roskó, János Saxon Szász, Ede Sinkovics, Tamás St. Auby, János Sugár, Róbert Šwierkiewicz, Tamás Szabó, Pál Szacsvay, Péter Szarka, Lilla Szász, Zoltán Szentirmai, Ágnes Szépfalvi, András Szigeti, Kamilla Szíj, Tamás Szikor, Lenke Szilágyi, István Szili, János Szirtes, László Szotyory, Attila Szűcs, Claudia Tamási, György Tóth, Tamás Trombitás, Csaba Uglár, Péter Újházi, Zsuzsi Ujj, Andrej Vagin, Róbert Várady, Ferenc Varga, Dénes Wächter, András Wahorn, Imre Weber, András Wolsky, Gábor Záborszky, István Zsakó, Ildikó Zsemlye

 

Collaborating art collectors and collections

AX Invest, Lajos Barabás, Péter Barta, Zoltán Bodnár, András Feuer, Sándor Gönczy, László Hradszki, Gábor Hunya, Inda Gallery, Irokéz Collection, János Janikovszky, Karvalits–Szelényi Collection, Péter Kacsuk, Gábor Kozák, Ludman–Gyuricskó gyűjtemény, Viktor L. Menshikoff, MissionArt Collection (László Jurecskó, Zsolt Kishonthy), Attila Rátfai, János Rechnitzer, László Rónaszéki, Collection of Zsolt Somlói and Katalin Spengler, Balázs Szluka, László Szölke, Szűcs Collection, Tamás Szűcs, Attila Till, Árpád Tóth, Újlak Collection, Gábor Vértes, László Zimányi and his Wife

Publikus magánügyek
a 90-es évek művészete magyarországi magángyűjteményekben

 

Ferenczy Múzeumi Centrum, MűvészetMalom - 2000 Szentendre, Bogdányi utca 32.
2019. március 28 - május 12


A vendégeket üdvözli: Gulyás Gábor múzeumigazgató
Bevezetőt mond Gyürk Dorottya, Szentendre kulturális alpolgármestere
A kiállítást megnyitja: Tatai Erzsébet PhD művészettörténész
Kurátorok: Muladi Brigitta, Schneller János

A Publikus magánügyek című kiállítás a ’90-es évek magyarországi képzőművészetéről magángyűjtemények bevonásával igyekszik képet adni 30 magángyűjtő több mint 350 művével.                                                                                                                                                 

A rendszerváltás utáni korszak sokszínűsége, társadalmi és politikai változásai a vizuális művészetekre pezsdítő hatással vannak, így sokféle, egymással vitázó irányzat létezett egyidejűleg. A ’90-es évek időszaka a kortárs képzőművészetben is elhozta a műfajok átjárhatóságát, a műfaji határok elmosódását. A médiatudatosság hatja át a klasszikus műfajokat, vizsgálva saját határaikat, szerepüket, létjogosultságukat. Az installáció, a különböző objektek, sokszorosítási eljárások (fénymásolat, digitális nyomat), a fotó és a digitális képalkotó eszközök, valamint a köztéri beavatkozások és a videó fontos szerepet kapott. A művész által választott médium üzenethordozó szerepe előtérbe került, és azóta is folyamatos (ön)reflexió tárgyává válik. A szabad műtárgypiac indulásával egy időben kezdenek épülni a bemutatott magángyűjtemények – néhány kivételtől eltekintve azonban csak a kétezres években fordulnak a ’90-es éveket meghatározó alkotók gyűjtése felé.

Kiállított művészek:
Ádám Zoltán, Asszonyi Tamás, Bachmann Gábor, Bada Dada Tibor, Bak Imre, Bányász Éva, Barabás Márton, Baranyay András, Birkás Ákos, Bohus Zoltán, Braun András, Bukta Imre, Bullás József, Czakó Margit, Csontó Lajos, Csorba Simon, Deim Pál, efZámbó István, El Kazovszkij, Előd Ágnes, Eperjesi Ágnes, Erdélyi Gábor, Fajó János, Farkas Gábor, Fehér László, Fejér Ernő, feLugossy László, Ferenczi Róbert, Földi Péter, Franyó Aatóth, Fuchs Tamás, Gaál József, Galambos Tamás, Gerber Pál, Gerhes Gábor, Graur Teodor, Gyémánt László, Haffner László, Hajdú Kinga, Halász Péter Tamás, Haraszty István, Hencze Tamás, Hetey Katalin, Joláthy Attila, Jovián György, Káldi Katalin, Károlyi Zsigmond, Kelemen Károly, Kerekes Gábor, Kis Varsó (Gálik András, Havas Bálint), Kismányoki Károly, Kocsis Imre, Komoróczky Tamás, Konok Tamás, Korodi János, Kósa János, Kótai Tamás, Köves Éva, Milorad Krstić, Kupcsik Adrián, Lantos Ferenc, Marafkó Bence, Maurer Dóra, Méhes Lóránt, Mészöly Suzanne, Mulasics László, Nádler István, Nagy Csaba, Nagy Gábor György, Nagy Kriszta XT, Nemes Csaba, Németh Hajnal, Ősi László, Ötvös Zoltán, Pacsika Rudolf, Pinczehelyi Sándor, Preda-Sânc Marilena, Pruttkay Péter, Rácmolnár Sándor, Ravasz András, Révész László László, Rónai Péter, Roskó Gábor, Saxon Szász János, Sinkovics Ede, Sugár János, Swierkiewicz Róbert, Szabó Tamás, Szarka Péter, Szentirmai Zoltán, Szigeti András, Szikor Tamás, Szilágyi Lenke, Szili István, Szirtes János, Szűcs Attila, Tamási Claudia, Trombitás Tamás, Uglár Csaba, Újházi Péter, Ujj Zsuzsi, Wächter Ákos, Wächter Dénes, Wahorn András, Várady Róbert, Varga Ferenc, Wolsky András, Záborszky Gábor, Zsakó István, Zsemlye Ildikó

 

 

 

Megnyitó/FACEBOOK

MűvészetMalom

INVITATION CARD

LIBRARIUS:Várkonyi Zsolt

LIBRARIUS: Rácz Anna