Arcana

BUDAPEST GALLERY, 1036 Budapest, Lajos utca 158.
Opening: 16 May, 2019, 18:00
Opening speech: MÓNIKA ZSIKLA

Exhibited Artists: ZOLTÁN ÁDÁM, ZSOMBOR BARAKONYI, RÓBERT BÁCSI, ANDRÁS BRAUN, IMRE BUKTA, MARIANN CSÁKY, LAJOS CSONTÓ, IMRE DRÉGELY, SÁRI EMBER, ÁGNES EPERJESI, GÁBOR GERHES, GÁBOR KEREKES, ANDRÉ KERTÉSZ, CSABA KIS RÓKA, ÁDÁM KOKESCH, ANDRÁS KONCZ, TAMÁS KOMORÓCZKY, ÉVA KÖVES, JUDIT MARJAI, DÓRA MAURER, MINYÓ SZERT KÁROLY, LÁSZLÓ MOHOLY- NAGY, ÁGNES ÉVA MOLNÁR, MARTIN MUNKÁCSI, SOCIÉTÉ RÉALIST, LENKE SZILÁGYI, KAMILLA SZÍJ, ATTILA SZŰCS, ALEXANDER TINEI, PÉTER UJHÁZI, GYULA VÁRNAI, JÁNOS VETŐ, DÉNES WÄCHTER

Open: 17 May – 10 June 2019

In the past decade, numerous institutional exhibitions in Hungary offered insight into known and lesser known private collections of contemporary and classic art. The publications and interview series that appeared in conjunction with – or independently of – these exhibitions, have uncovered the “private stories” associated with these different collections, as well as their various strategies for expansion, their imagined and real influence on shaping the Hungarian art scene and art canon, and, last but not least, the personal preferences of the collectors themselves. The Arcana Collection is a continuously expanding private Hungarian art collection that was started in 2005. Its character has been made all the more enigmatic by the fact that its prominent pieces have remained unseen by close friends and the wider public alike.

The material – which has been slow to take shape in terms of both its profile and its orientation – can be divided, as per thematic and genre-based specifications, into two units that, at times, enter into dialogue with one another. The larger of these units focuses on the medium of photography, while the other concentrates on the oeuvres of prominent figurative and abstract artists from the middle generation of Hungarian contemporary art.

 

BUDAPEST GALÉRIA, 1036 Budapest, Lajos utca 158.
Megnyitó: 2019. május 16., (csütörtök) 18:00
Megnyitja: ZSIKLA MÓNIKA

Kiállított művészek: ÁDÁM ZOLTÁN, BARAKONYI ZSOMBOR, BÁCSI RÓBERT, BRAUN ANDRÁS, BUKTA IMRE, CSÁKY MARIANN, CSONTÓ LAJOS, DRÉGELY IMRE, EMBER SÁRI, EPERJESI ÁGNES, GERHES GÁBOR, KEREKES GÁBOR, ANDRÉ KERTÉSZ, KIS RÓKA CSABA, KOKESCH ÁDÁM, KONCZ ANDRÁS, KOMORÓCZKY TAMÁS, KÖVES ÉVA, MAURER DÓRA, MARJAI JUDIT, MINYÓ SZERT KÁROLY, MOHOLY- NAGY LÁSZLÓ, MOLNÁR ÁGNES ÉVA, MARTIN MUNKACSI, SOCIÉTÉ RÉALISTE, SZILÁGYI LENKE, SZÍJ KAMILLA, SZŰCS ATTILA, ALEXANDER TINEI, UJHÁZI PÉTER, VÁRNAI GYULA, VETŐ JÁNOS, WÄCHTER DÉNES

Az elmúlt évtizedben számos hazai intézményi kiállítás engedett bepillantást ismert és kevésbé ismert kortárs és klasszikus hazai magángyűjtemények anyagába. Az adott kiállításokhoz kapcsolódóan, vagy épp azoktól függetlenül megjelenő kötetek és interjúsorozatok egymás után fedték fel az egyes gyűjtemények „privát történeteit”, épülésük stratégiáit, a hazai művészeti színtér és kánon alakulására gyakorolt vélt vagy valós hatásait s nem utolsósorban a gyűjtők személyes preferenciáit. A hazai kortárs magángyűjtemények sorába illeszkedik a 2005 óta gyarapodó Arcana kollekció is. A gyűjtemény enigmatikus jellegét fokozta, hogy kiemelkedő darabjaival mindeddig sem a szűkebb baráti, sem pedig a tágabb szakmai közönség nem találkozott.

A profiljában és irányultságában lassan formálódó anyag a tematikus és műfaji meghatározottságok alapján két, egymással esetenként dialogikus viszonyban is álló egységre bontható. Ezek egyike – jelen pillanatban a nagyobbik – a fotó médiumára, míg a másik a kortárs magyar képzőművészet kiemelkedő középgenerációs figuratív és absztrakt alkotóinak munkásságára fókuszál.

A kiállítás megtekinthető: 2019. május 17 – június 30.