RAJZ?

Rajz?

BUDAPEST GALÉRIA

1036 Budapest, Lajos utca 158.

2010. október 21 – december 5.

A kiállítás kurátora:

BÓDI KINGA

Kiállító művészek:

CSÁKY MARIANNE | FISCHER JUDIT | FUKUI YUSUKE | HÁY ÁGNES | HORVÁTH TIBOR | KOLESZÁR FERENC | MAGYARÓSI ÉVA | MÉCS MIKLÓS | NAVRATIL JUDIT | SZABÓ ESZTER | SZÍJ KAMILLA | SZŰCS ATTILA | TARR HAJNALKA/LAKATOS RENÁTA | TIBOR ZSOLT | VÉCSEI JÚLIA

Megnyitó:

2010. október 21., 17:00

Megnyitotta:

MAURER DÓRA, képzőművész

A Rajz? című kiállítással egy klasszikus műfaj mai szerepére, jelentésére, a képzőművészeti hierarchiában betöltött helyére szeretnénk rákérdezni. Hol és merre tart a hazai rajzművészet, mit jelent 2010-ben a rajz, a rajzolás, mi tekinthető egyáltalán ma, az elmosódott műfaji határok korában rajznak? A hazai képzőművészetben az 1980-as évek vége óta vannak ismét erőteljesebben jelen a rajz, illetve grafikai alapú művek. Jelen kiállítás előzménye a szombathelyi Irokéz Galériában 2009-ben megrendezett Papíralap – Rajzok és sokszorosított grafikák a nyolcvanas évek végétől napjainkig című tárlat, amely az elmúlt három évtized papír alapú művészetéről igyekezett átfogó képet nyújtani. A szombathelyi történeti áttekintés után, ezúttal a papír alapú művészeten belül a rajzművészet főbb tendenciáira, aktuális jelenségeire kíván rámutatni a tárlat. A kiállításon szereplő valamennyi mű alapja a hagyományos rajzbeli vonal és pont. Ugyanakkor mégsem klasszikus értelemben vett rajzkiállításról van szó: a hordozó és/vagy az eszközök megváltoztak, s a vonalakból, pontokból összeállt „rajzok” már nem papíron, hanem videomunkákban, fán, üvegen, filmen, falon, vagy éppen emberi testen, illetve szobor formájában jelennek meg. A rajzolás új médiumokban-jelenséget kívánja megragadni a kiállítás, miközben azt vizsgálja, annak ellenére, hogy jelenleg új felületeket talált magának a vonalművészet, mégis milyen mértékben van jelen a klasszikus manuális rajzolás metódusa a hazai kortárs képzőművészetben? Mindeközben pedig felmerülhet a kérdés: de mennyiben tekinthetők ezek a munkák rajzoknak? A kiállítás alapkérdése tehát: mi a Rajz?

Bódi Kinga, kurátor