TechnoCool

Technocool - New Trends in Hungarian Art of the Nineties (1989-2001)

Technocool - Új irányok a kilencvenes évek magyar képzőművészetében (1989-2001)

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest / Hungarian National Gallery

26 October 2023 - 11 February 2024

The exhibition titled TechnoCool, opening in the Hungarian National Gallery at the end of October, explores the way of thinking of the generation of artists, who started their career in the 1990s and who felt liberated by the economic-cultural openness after the change in the political system. The revolutionising spirit of electronic music, DJ culture, and the new visuality of parties served as key inspiration, manifesting in the visual language of the works and the issues addressed by them. The displayed works by more than fifty artists showcase the development of different media – paintings, readymades, photographs, prints, videos, and, to a lesser extent, computer-based art – in the nineties.

The Hungarian artists featured at the exhibition saw art as a new opportunity for self-expression during the nineties. Besides the traditional media of art, the possibilities provided by new visual tools, image editing programmes, and computers served as new forms of self-definition for an entire generation. The sections of the thematical exhibition showcase subjects that feel fresh and relavant from today’s perspective. The international context is created by showing works of foreign artists who exerted major influence in Hungary in the period: Muntean/Rosenbloom, Pippilotti Rist, Cindy Sherman, Andreas Gursky, and Matthew Barney, who was filming in Budapest at the time. The artworks evoking an exciting visual world, which has retained its novel feel to this day, can be seen in a spectacular interior together with several music, video, and educational installations.

Exhibited artists:
Zoltán Ádám, Andreas Gursky, Gábor Bakos, Matthew Barney, Emese Benczúr, Balázs Beöthy, András Braun, Marianne Csáky, Lajos Csontó, Attila Csörgő, EIKE, Róza El-Hassan, Ágnes Eperjesi, Gábor Erdélyi, Miklós Erhardt, Gábor Farkas, Róbert Ferenczi, András Gál, Pál Gerber, Gábor Gerhes, Tibor Gyenis, László Győrffy, Kinga Hajdú, Dominic Hislop, Mariann Imre, Tibor Iski Kocsis, Gyula Július, Balázs Kicsiny, András Király, Tamás Komoróczky, Endre Koronczi, János Kósa, Éva Köves, Adrián Kupcsik, Antal Lakner, Little Warsaw, Muntean/Rosenblum, Kriszta Nagy, Csaba Nemes, Hajnal Németh, Rudolf Pacsika, András Ravasz, Pippilotti Rist, Cindy Sherman, János Sugár, Dezső Szabó, Pál Szacsva y, Péter Szarka, Zoltán Szegedy-Maszák, András Szigeti, István Szili, Attila Szűcs, Csaba Uglár, Ágnes Uray-Szépfalvi, Vacuum TV, Ferenc Varga, Gyula Várnai, Zsolt Veress, Júlia Vécsei, Ákos Wechter, Imre Wéber

Precursors:
Gábor Bachman, László Beke, Ákos Birkás, Gábor Bódy, Miklós Erdély, György Jovánovics, Zsigmond Károlyi, Tamás Körösényi, Dóra Maurer, László Rajk, György Soós, Tamás Szentjóby

Curators of the exhibition: Katalin Harangozó, Sára Major, Zsolt Petrányi, Linda Alexandra Tarr


Október végétől látható TechnoCool című kiállításunk annak az 1990-es években indult művészgenerációnak a gondolkodásmódját járja körül, amely a rendszerváltozás utáni évtized gazdasági és kulturális nyitottságát felszabadító élményként élte meg. Ebben az elektronikus zenék forradalmasító szemlélete, a DJ-kultúra és a partik új látványvilága meghatározó inspirációt jelentett, ami a művek vizualitásában, az általuk felvetett kérdésekben is megjelent. A kiállítás több mint félszáz alkotó művein keresztül a különböző médiumok – festészet, objekt, fotó, print, videó és kis mértékben a számítógép-alapú művészet – kilencvenes évekbeli alakulását mutatja be.

A kiállításon bemutatott magyar művészek a rendszerváltás után a művészetben új önkifejezési lehetőséget láttak. A hagyományos médiumok mellett az új képi eszközök, a képszerkesztő programok és a számítógép kínálta lehetőségek egy egész generáció számára jelentették az önmeghatározás új formáit. A tematikus tárlat szekciói olyan témaköröket mutatnak be, melyek ma is frissen és relevásan hatnak. A műalkotásokat a korszakban Magyarországon nagy hatású külföldi alkotók, Muntean/Rosenblum, Pippilotti Rist, Cindy Sherman, Andreas Gursky és az akkor Budapesten filmet forgató Matthew Barney egy-egy művével helyezzük nemzetközi kontextusba. Az izgalmas és a mai napig újszerűnek ható képi világot megjelenítő műalkotásokat látványos, több zenehallgatási, videós és edukációs ponttal kiegészített enteriőrben láthatja a közönség.

Művészek:
Ádám Zoltán, Andreas Gursky, Bakos Gábor, Matthew Barney, Benczúr Emese, Beöthy Balázs, Braun András, Csáky Marianne, Csontó Lajos, Csörgő Attila, EIKE, El-Hassan Róza, Eperjesi Ágnes, Erdélyi Gábor, Erhardt Miklós, Farkas Gábor, Ferenczi Róbert, Gál András, Gerber Pál, Gerhes Gábor, Gyenis Tibor, Győrffy László, Hajdú Kinga, Dominic Hislop, Imre Mariann, iski Kocsis Tibor, Július Gyula, Kicsiny Balázs, Király András, KIS VARSÓ, Komoróczky Tamás, Koronczi Endre, Kósa János, Köves Éva, Kupcsik Adrián, Lakner Antal, Muntean/Rosenblum, Nagy Kriszta, Nemes Csaba, Németh Hajnal, Pacsika Rudolf, Ravasz András, Pippilotti Rist, Cindy Sherman, Sugár János, Szabó Dezső, Szacsva y Pál, Szarka Péter, Szegedy-Maszák Zoltán, Szigeti András, Szili István, Szűcs Attila, Uglár Csaba, Uray-Szépfalvi Ágnes, Vákuum TV, Varga Ferenc, Várnai Gyula, Veress Zsolt, Vécsei Júlia, Wechter Ákos, Wéber Imre

Előzmények:
Bachman Gábor, Beke László, Birkás Ákos, Bódy Gábor, Erdély Miklós, Jovánovics György, Károlyi Zsigmond, Körösényi Tamás, Maurer Dóra, Rajk László, Soós György, Szentjóby Tamás

A kiállítás kurátorai: Harangozó Katalin, Major Sára, Petrányi Zsolt, Tarr Linda Alexandra

TechnoCool meghívó


Művész és művészettörténész, mint modell sorozat, Artist and Art Historian as Model Series

Vécsei Júlia-Kupcsik Adrián, project with the Erika Deák Gallery, 1999

Művész és művészettörténész, mint modell sorozat, Artist and Art Historian as Model Series, information label

Vécsei Júlia-Kupcsik Adrián, project with the Erika Deák Gallery, 1999

Művész és művészettörténész, mint modell sorozat/ Artist and Art Historian as Model Series/ detail

Vécsei Júlia-Kupcsik Adrián, project with the Erika Deák Gallery, 1999


Figure standing in Light, oil on canvas 140x200cm 1999

Figure standing in Light, oil on canvas 140x200cm 1999


technocool-catalogue-cover

Főszerkesztő: sorozatszerkesztő: Borus Judit

ISBN: 978-615-65-95-16-4

Borító: keménytáblás

Kiadás éve: 2023

Kiadó: Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria

Méret: 28 x 24,6 x 3 cm

Nyelv: magyar

Oldalszám és illusztrációk: 308 oldal, színes reprodukciókkal

Sorozatcím: A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, 2023/3.

Szerkesztő: Petrányi Zsolt